ما که هستیم

فروشگاه میکائیلی محصولات طبیعی و سالم (ارگانیک) را به فروش می رساند تا در شکل گیری جامعه ای سالم سهمی داشته باشد.

نشانی فروشگاه میکائیلی https://mikaeili.ir می باشد.

اطلاعات کاربران و مشتریان

اطلاعات شخصی همه اعضای فروشگاه میکائیلی محفوظ است.

نظرات

نظرات و پیشنهادات منطقی منشر خواهد شد.

کالاهای فروخته شده

کالاهای فروخته شده به دلیل شیوع بیماری کرونا پس گرفته نمی شود.