امام مهدی (علیه السلام) کیست؟

امام زمان علیه السلام کیست ؟

بقیه الله وحجت خدا که بیمنه رزق الوری وبوجوده ثبتت الارض والسماء کیست ؟  وکسی که به اراده خدای متعال بر کل عالم وما فیها ولایت دارد ویک حکومت واحد درجهان رامدیریت خواهد کرد چه شخصیّتی است واکنون چه می کند و چگونه زندگی می کند وشناختش از حکومت ها وحاکمان فعلی جهان ،جوامع انسانی وغیر انسانی چه اندازه می باشد؟

بعضی ازحقایق به قدری گویا ، قابل فهم ومنطبق با عقل ومنطق هستند که مفهوم وحقانیّت آنها خود قوی تر وقابل قبولترازهرسندوروایت است که خواننده درپی مطالبه آن باشد، لذا توصیه مینماییم به آنچه درزیرمی خوانید دقت نظرداشته واین مطالب رابا آنچه تا کنون درارتباط با شخصیت وچگونگی زندگی امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف واحاطه وعنایاتش به همگان دردوران غیبت کبری که تعبیربه خورشید پشت ابر شده اند ویا با ادعاهای تشرفاتی که درکتابها خوانده وشنیده اید وبابعضی ازتوقیع های ساختگی ! مطابقت نموده ومعقولانه نتیجه گیری نمایید.

ابتدابرای همه کسانی که ندانسته امام عصرحضرت حجت بن الحسن العسکری بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف، تجلی تام همه ی صفات واسماء الهی که همه ی عوالم وجود چون نگین انگشتری درکف دستان با کفایت اوست را بیابان گرد وچادر نشین وآواره دشت وصحراوکوه وبیابان به بندگان خدا معرفی کرده ومعرفی می نمایند طلب مغفرت می نماییم وبه آنها توصیه می نماییم این بخش را با دقت بیشتری مطالعه فرمایند..قال الامام المهدی-عجل الله تعالی فرجه الشریف: إِنّی امانٌ لاِهْلِ الاْرْضِ کَما أَنَّ النُّجُومَ أَمانٌ لاِهْلِ السَّماءِکمال الدین، ج۲، ص۴۸۵.

همانا، من، امان و مایه ایمنى براى اهل زمینم، همان گونه که ستاره ها، سبب ایمنى اهل آسمان اند

بقیه الله الاعظم امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف که وجود مبارکشان مایه ایمنی اهل زمین می باشد می توان قبول کرد که خود امنیّت ندارندکه درشهری ساکن شوند! تا آواره زندگی نکنند!
حقیربه دوستداران آن انسان کامل عرض می نمایم، باورداشته باشید که امام علیه السلام آواره نیست . امام علیه السلام مانند عشایر زندگی نمی کنند . امام علیه السلام در کوه و دشت و چادر و بی خانمان زندگی نمی کند ودرمکانی هم (جزیره خضراء ومثلث برمودا) زندگی نمی کنند که لازم باشد خدای متعال برای حفظ جان او علیه السلام ،که می آیند تا باذن الله به بشریت مرده جان ببخشد ، جان عده ای را بگیرند ! همان داستان دروغ جزیره خضراء که ساخته وپرداخته انجمن حجته ای های (به فرمایش امام ره) احمق بود.

 اگر تا کنون ازروی احساسات ویا نقل قول های بی پایه واساس وغیرعقلانی این گونه راجع به با عظمت ترین شخصیت عصر که آمال الانبیاء می باشد ، مطلبی را شنیده ،خوانده ویابیان نموده اید معقولانه باورهای غلط را تصحیح فرمایید.

تمام این حرفهای نسنجیده که عده ای گفته اند ونوشته اند و یا می گویند ومی نویسند درمورد امام مهدی علیه السلام غیرواقع و توهین به ساحت مقدّس ومنوّروعظیم الشآن آن حجت خداست .

 زندگی آن اشرف مخلوقات بهترازهمه مخلوقات درروی زمین می باشد، لکن براساس احکام وتربیت الهی زند گی ساده ای چون جدش رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم و پدربزرگوارشان امیرالمؤمنین علی علیه السلام دارند.

امام علیه السلام ازهمان آغازغیبت کبری درهمان شهر آباء واجدادی اش (مدینه النبیوبا بهترین مردمان هرعصرزندگی می کنند و دارای تشکیلاتی بسیارمنظم وقوی هستند وهمان خدایی که اصحاب کهف را ۳۰۹ سال ازدشمنانشان حفظ نمود وهمان خدایی که زایمان مادرآن حضرت علیه السلام جناب نرجس خاتون را چون مادر موسی علی نبیّنا وآله وعلیه السلام که ازچشم مأمورین فرعون پوشاند، تا شب نیمه شعبان سال ۲۵۵ مخفی نگه داشت وهمان خدایی که عیسی علی نبینا وآله وعلیه السلام را تا کنون حفظ نموده وروز ظهورامام مهدی عج هبوط می نماید وپشت سرآن حضرت علیه السلام نمازش را اقامه میکند، همان قدرت لایزال الهی با تصرف درقلوب آنان که در مدینه  هر روز خصوصاً هنگام نمازدرمسجد النبی وکوچه وبازارامام مهدی عج را می بینند (غیرازخصیصین وملازمان آن حضرت علیه السلام )  این سؤال که با خود بگویند ایشان کیست که اطرافیانش پیر می شوند واز دنیا میروند ولی خود اوهمیشه شاب المنظر است ؟ را از قلوب واندیشه آنان حذف نموده وآن روایتی که می گوید وقتی امام عصرعلیه السلام  ظهور میکند مردم می گویند، ما بارها درهمین کوچه وبازار او را دیده بودیم ، آنها مردم مدینه هستند ، نه اهالی تهران و قم و مشهدو…

از امام صادق علیه السلام نقل شده است :

 چگونه این مردم ، این موضوع را انکارمی‏کنند که خداوند با حجتش همان گونه رفتار می‏کند که با یوسف رفتار کرد؟ همچنین چگونه انکار می‏کنند که صاحب مظلوم شماست ، همان که از حقش محروم شده و صاحب این امر (حکومت) است و درمیان ایشان رفت و آمد می‏کند ، در بازارهایشان راه می‏رود و بر فرش‏های آنها قدم می ‏نهد ، ولی او را نمی‏شناسند ، تا زمانی که خداوند به او اجازه دهد که خودش را معرفی کند ، چنان که به یوسف اجازه داد ، آن زمان که برادرانش از او پرسیدند:

 آیا تو یوسف هستی؟ پاسخ دهد که آری ، من یوسف هستم

باذن الله امام علیه السلام نیز می تواند اراده نماید در میان مردم باشد اما دیده نشود الا برای خصیصین خود

معاویه بن وهب می‌گوید:

با امام صادق(علیه السلام ) در مدینه بودیم و آن حضرت بر مرکب خود سوار بود ناگاه دیدم پیاده شدند و سجده‌ای طولانی انجام دادند درحالی‌که من منتظر آن حضرت بودم تا سر از سجده برداشتند. گفتم: فدایت شوم چرا چنین کردید؟ فرمودند: به یاد نعمت خدا افتادم و سجده کردم. گفتم: اینجا نزدیک بازار است و مردم در رفت‌ و آمد هستند!حضرت فرمودند:هیچ‌کس مرا نمی‌بیند. (بصائر الدرجات،جزء دهم،باب ۱۵)

خدایی که قدرتش فوق تصور آدمی است چه لزومی دارد که از ترس دشمنان ،دائما او را آواره مکان های متعدد در کوه بیابان نماید که در آن توقیع ساختگی وتوهین آمیز آمده است که حضرت علیه السلام مرقوم فرموده اند:

ما تا چندی قبل درقله ای سربه فلک کشیده بودیم وچون عده ای (اوباش) از خدا بی خبر مزاحمت ایجاد کردند به مکان سرسبزدیگری نزدیک یک آبادی آمده ایم وشاید ازاینجا نیزبه مکان دیگری نقل مکان نماییم!!! …

آیا این جسارت به اراده وقدرت خدا وبه کسی که تمام عوالم وجود چون نگین انگشتری درکف دستان اوست وباید جهانی را اداره نماید نمی باشد؟.

هیچ توقیعی دردوران غیبت کبری برای کسی صادر نشده ونمی شود،آیا غیرازاین است که اگرقرار باشد توقیعی صادر شود باید برای امام خمینی ره خصوصاً در عصر ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ صادر می شد  ویا برای مقام معظم رهبری نایب عام آن حضرت علیه السلام که امروزپرچمداراسلام درحساس ترین دوران تاریخ هستند صادر شود!

آن عصاره ی خلقت مکانی ثابت وتشکیلاتی قوی وکارگزارانی کارآمد ومورد وثوق وبا فراست وکیاست و اهل سِرّ دارد که هرکدام می توانند وباید بتوانند یک کشوررا بدون نیاز به تشکیلات قضایی و انتظامی اداره نمایند، چون قرار است آن ولیّ خدا باذن الله تمام عالم را تحت رهبری واحد خود قرار داده وبا احکام الهی وبا اجرای عدالت برای همه ی موجودات حکومت نمایند، اگراطلاعات لازم ، تشکیلات قوی ویاران وفادار و(تنوری) نداشته باشند که ظهورشان وقیامشان مانند اجداد طاهرینش منتفی می شود.

 قبلاً عرض شد که غیر از سیصد وسیزده نفر اصحاب خاص الخاص که در روایات آمده ،امام زمان علیه السلام  کارگزار انی مورد وثوق وتربیت شده دارند که هنگام ظهور برای اداره ی عالم آنها را بکار می گیرند  و  بیشترآنها در میان مردم پنهان هستند .

آن حضرت علیه السلام باذن الله خودشان درایجاد وآماده سازی قواعد ظهوردخالت دارند ومدیریت می فرمایند وآن وجود شریف خود یکی ازدعا کنندگان برای تعجیل درامرظهورهستند.

امام مهدی علیه السلام به مسائل روز و با پیشرفتها ی  بشردرهمه ی عرصه هاآشنایی دارند.تمام تکنو لوژی وپیشرفت های بشر در تمام زمینه ها درسراسرجهان را زیر نظردارند ومُقَسِم رزق همه موجودات هستند.

ولی عصر، امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف به همه اوضاع عالم دراموراقتصادی ، فرهنگی، خانوادگی ، فردی، اجتماعی ،خصوصی ، عمومی، حکومتی ، نظامی ، اداری و باذن الله درصورت لزوم ، حتی به خطورات قلبی همه خلایق دسترسی دارند و با علم به همه جزئیات عالم ما کان وما یکون وما هو کائن زندگی وظهور می کنند .

امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف باذن الله از میزان دارایی تمام دولت ها و اشخاص با خبرند . از ذخائر مالی وامکانات بالقوه و زاغه های مهمات تمام کشورها آگاه هستند .

امام مهدی علیه السلام ، خلیفه الله درزمین هستند وازتمام برنامه های اقتصادی، رشد اقتصادی ، بحران اقتصادی ،عدالت اقتصادی و مدیرت ها ، چه در اقتصاد و یا دستگاه های اجرایی قوای سه گانه در همه ی کشورهای جهان ، خصوصاً جمهوری اسلامی ایران آگاهی دارند .

امام علیه السلام ازعدالت وبی عدالتی ها در همه زمینه ها ونسبت به همه مخلوقات روی زمین ، اعم ازانسان یا حیوان آگاهندوبه ظلم هایی که به شیعیان و مظلومان توسط ظالمان میشود آگاه هستند، امام علیه السلام با دید باز و بصیرت و علم جامع واحاطه کامل بر اوضاع عالم ، ظهور می کند .

امام علیه السلام عین الله است واُذ ن الله و ولی الله است وبر همه ی مخلوقات ولایت دارند .وجود مبارک و با عظمت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف ، فرزند امام حسن عسکری علیه السلام و دوازدهمین امام شیعیان ، منجی بشریت هستند و متعلق به همه ی بشریت اند، لذا به قشرخاصی تعلق ندارند و با اراده خدای متعال اسلام ناب را در سراسرعالم حاکم می نمایند .

بنابرغیبت است نه رؤیت ، مگر تشرفاتی بسیارنادرآن هم فقط درمکه ومدینه .

 بسیاری از ادعاهای تشرف درغیرازمکه ومدینه کذب است،یا آنان که رؤیت شده اند ازکارگزاران آن حضرت علیه السلام بوده اند ،که اهل سِرّ بوده و اَزهَد واورَع عصر خود هستند و ازجانب آن حضرت ، مأمور به رسیدگی به متوسلین به آن حضرت علیه السلام می شوند و بدلیل عبادات و تقوی و مجالست با آن یگانه هستی ، به قدری نورانی هستند که تصوّر شده است که خود حضرت علیه السلام را زیارت نموده اند ، وآن خواص مستثنی که به محضر منورش مشرف شده اند، منحصر به علماء وفقهاء و یا حتی به چله نشینی ها وخواندن اذکارواوراد خاصی نبوده ، بلکه امام علیه السلام به ترک محرّمات وانجام واجبات ،حال معنوی ، دل پاک ، صداقت درگفتار، اخلاص دراعمال ، دقت دررفتاربا بندگان خداو مراقبت در اقامه نماز، نظم در امور، حسن خلق و مدارا با بندگان خدا واحسان به والدین ورأفت با زیردستان و ازهمه مهم تر بصیرت و اطاعت از ولایت درزمان غیبت درشخص در خواست کننده می نگرند، که اگرصلاح باشد اجازه تشرف را صادر می فرمایند.

 هر چند بنابر غیبت است ، اما دسترسی به امام عصر، حضرت حجت ابن الحسن العسکری علیه السلام ، با رعایت آنچه گفته شد بسیار سهل تر، کم هزینه ترو بی منت تر ازهرشخصیتی اعتباری در این عالم می باشد .

 ولیکن نحوه آن متفاوت است که اگر توفیق بسیارنادر، تشرف حضوری آن یگانه هستی و آن عصاره ی خلقت به شما روی آورد ، درمدینه النبی و یا درمکه مکرمه باشید ، همان جا و اگر دردیگر نقاط عالم باشید ، پیک های مخصوص آن حضرت علیه السلام که امام زمان است و متصرف درزمان می باشد به نزد شما می آیند و دست شما را می گیرند و شما را با تصرف درزمان ومکان به محضر قطب عالم امکان ، ولی الله الاعظم علیه السلام ، منتقل مینمایند. اما از شروط این تشرف ، محرمانه بودن وبازگو نکردن آن توفیق و شرفیابی می باشد.،که همان لحظه اول قبل از حرکت انشا الله از کسی که در خواستش اجابت شده عهدوپیمان می گیرند واشاره به دهان میکنند یعنی ” به شرط سکوت” لذا هر ادعای تشرفی از سوی هر ادعا کننده ای حقیقت ندارد و کذب است ، چون بنا برغیبت است و کتمان رؤیت ،و هرکس ادعای تشرف با امام علیه السلام نمود ویا شخص دیگری گفت فلان شخص تشرف داشته وآن شخص خود منکر نشد قطعاً بدانید دروغ بوده وادعا کننده دروغگو است وبا طرح ادعایش برای دیگری به دنبال منافعی برای خود بوده !، مگرهمان خاص الخاص که آنها هم شاید بلحاظ اعتباری هیچ جایگاهی وهیچ اسم ورسم ونام ونشانی پست ومقامی نداشته باشند،اما به دلیلی حضرت علیه السلام اجازه تشرف صادر فرموده باشند.وهر تشرفی هم اینگونه نیست که هرکس به هر دلیلی وبه هرنحوه ای توفیق تشرف یافت ، بصورت کامل آن حضرت علیه السلام را رؤیت نماید بلکه در تشرفات هم رؤیت آن عصاره ی هستی متفاوت است .

لذاآن افراد خاص که شرفیاب می شوند هرگزسخنی از تشرفشان نمی گویند حتی به نزدیک ترین افراد به خود ،لکن  زندگی واعمال ورفتارشان گویای شرفیابی شان به محضربقیه الله الاعظم بوده و نیازی به اظها ر ندارند ، مانند کسی که ازدکان عطر فروشی آمده ، اگر چه اظهارهم نکند اما بوی عطرش گویای آن می باشد که از کجا آمده.

س.م.ر

ملازمان امام زمان (علیه السلام) چه کسانی هستند؟

افرادی خاص که ملازم آن حضرت می باشنداز نوادرهرعصرهستند که با آن حضرت علیه السلام زندگی می کنند ، پیرمی شوند از دنیا می روند وکسان دیگری مانند خود آنها ، جای آنان رامی گیرند وهمچنین گاهی افرادی که با رعایت آنچه در بالا گفته شد،اذن تشرف پیدا می نمایند را آن حضرت علیه السلام به عنوان میهمان به حضور می پذیرند . اللهم الرزقنا روئیته و خدمته .

تولد،غیبت صغری و کبری امام زمان (علیه السلام) چگونه است؟

اکنون امام حَیّ و شاهد برامت، یازدهمین فرزند امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام ،وصی پیامبر گرامی اسلام (حضرت محمّدبن عبدالله صلی الله علیه وآله وسلم) حجت بن الحسن العسکری (م.ح.مّ.د) امام مهدی علیه السلام میباشند،که درنیمه های شب “نیمه ی شعبان سال دویست و پنجاه و پنج هجری قمری” درحالی که باذن الله هیچ آثاری ازحمل ، باردار بودن وزایمان از والده مکرمه اش نرجس خاتون به چشم نمی خورد (همچون مادرحضرت موسی علی نبیّنا وآله وعلیه السلام) متولد شدندو درپنج سالگی به امامت رسیدند وتا سال سیصدو بیست وهشت هجری قمری شیعیان با واسطه نواب خاص با آن حضرت علیه السلام ارتباط داشتند(ابوعمروعثمان بن سعید عمری، ابوجعفرمحمد بن عثمان بن سعید عمری، ابوالقاسم حسین بن روح نوبختی و ابوالحسن علی بن محمد سمریکه آن دوران را (غیبت صغری) نامیدند و بعد ازسال سیصدو بیست وهشت ه – ق آغازغیبت کبری مانند خورشید پشت ابرمراقب اوضاع عالم  خصوصاً شیعیان و مظلومان و مستضعفین  هستند.وچون بنا برغیبت است غیرازمرتبطین که خاص الخاص هستند ،کسی به تشکیلات بسیار وسیع آن حضرت علیه السلام راه ندارد ،لذادرغیبت کبری  شرایط و معیارهای کلی را برای نیابت عام معین فرمودند تا در طول زمان (غیبت کبری) آن فقیه جامع الشرایط ، مدیر، مُدبّر وحکیم وآگاه به زمان  که آن شرایط را کسب نمود به عنوان نایب عام  از سوی امام علیه السلام برمردم ولایت داشته باشد.

بنا بر غیبت است ، نه روئیت:

اما درارتباط با رؤیت آن عصاره ی هستی معدود افرادی تاکنون موفق به رؤیت آن خورشید عالمتاب شده اندهرچندهمه ی عوالم وجود همچون نگین انگشتری درکف دستان امام  مهدی علیه السلام که آخرین حجت خدا است می باشد، اما کمتر کسی مطلع می باشد که درحال حاضرپیرامون امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف وخواص و خصیصین وکارگزاران ومرتبطین با آن حضرت علیه السلام ودرشهر مکان زندگی آن عصاره ی هستی چه می گذرد.

آنکس که جمال توندیدست چه دیده است  

 افسوس براینان که به غفلت گذرانند