قرعه کشی (اول) آبان ماه ۱۳۹۹

لیست برندگان:

  • آقای: سید.م.هاشمی از کرج
  • آقای: ا.معماری از رباط کریم
  • خانم: ا.ابراهیمی از تهران

همه محصولات (۲۰)

لوازم بهداشتی (۳)

گیاهان دارویی (۳)

عطر طبیعی (۶)

روغن و کره (۴)

خوردنی و آشامیدنی (۲)

ادویه و چاشنی (۳)

نمک طبیعی دریا

۱۵,۰۰۰ تومان

زعفران ممتاز قائنات

۶۰,۰۰۰ تومان

عسل طبیعی (۳ ستاره)

۱۲۰,۰۰۰ تومان ۱۱۵,۰۰۰ تومان

گلاب اعلاء

۳۶,۰۰۰ تومان ۳۵,۰۰۰ تومان

روغن زیتون اعلاء

۱۵۰,۰۰۰ تومان ۱۳۵,۰۰۰ تومان

روغن شحم گاو

۳۰,۰۰۰ تومان

عطر طبیعی و درمانی گل محمدی

۶۶,۵۰۰ تومان ۶۰,۰۰۰ تومان

عطر درمانی و طبیعی گل نرگس

۵۴,۵۰۰ تومان ۵۰,۰۰۰ تومان

عطر درمانی و طبیعی گل یاس

۵۴,۵۰۰ تومان ۵۰,۰۰۰ تومان

عطر درمانی و طبیعی گل مریم

۵۳,۰۰۰ تومان ۵۰,۰۰۰ تومان

عطر درمانی و طبیعی بهار نارنج

۵۰,۰۰۰ تومان

عطر درمانی و طبیعی شکوفه سنجد

۵۷,۵۰۰ تومان ۵۰,۰۰۰ تومان