ظاهراً کرونای انگلیسی هیچگونه علامتی جز بازگشت از عتبات ندارد!

🔴 دروغگویی در مورد کرونای انگلیسی! 🔹 ۲ نفر از اهالی استان آذربایجان شرقی که در ستاد بازسازی عتبات مشغول بوده اند پس از بازگشت از عتب...

ادامه مطلب